Gia công chấn

Gia công chấn, gấp CNC tại khu vực Biên Hoà, Đồng Nai

Chi tiết càng  nhỏ độ chính xác càng yêu cầu cao bởi nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình hoặc hệ thống khi hoạt động.

Công nghệ gia công cơ khí CNC như là “phép màu”, có thể thay đổi “ giao diện” của một vật liệu kim loại với thời gian nhanh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay, giúp bạn có thể tiết kiệm quỹ thời gian, đẩy nhanh tiến độ.

Cơ Khí Phương Lâm có kinh nghiệm dày dặn về kim loại tấm(Sheetmetal) nên quý vị hoàn toàn tin tưởng về chất lượng và tiến độ sản xuất.